fbpx

Historia szkoły

Placówka powstała w 1998 roku jako niepubliczna jednostka o uprawnieniach szkoły publicznej.

Celem szkoły jest wychowanie i kształcenie dzieci oraz młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, a przede wszystkim rozwijania ich talentów i osobowości w duchu personalizmu św. Jana Pawła II.

Założycielem szkoły jest Pan Ryszard Słapa.

W roku 2000 nadano szkole patronat Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz ufundowano sztandar.

Od 1998 do 2011 roku zajęcia odbywały się w budynku przy ul. Sienkiewicza 19 w Żywcu a w latach 2011 – 2018 przy ul. Kościuszki 35.

Obecnie szkoła zajęcia odbywają się w nowym, nowoczesnym budynku szkolnym w sąsiedztwie MCK oraz sklepu TESCO przy ul. Legionów 47 w Żywcu.

Katolicka szkoła podstawowa -obecnie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich – jest kontynuatorką poprzedniej placówki im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żywcu istniejącej do 31.08.2019. Nowy rozdział w historii szkoły rozpoczął się 1.09.2019 wraz ze zmianą organu prowadzącego.