fbpx

TRWAJĄ ZAPISY ! DO KAŻDEJ KLASY !

Szkoła troszczy się o integralny rozwój osoby w aspekcie: fizycznym, moralnym, społecznym, intelektualnym i duchowym, wspiera rodziców w procesie wychowawczym, dobrze przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty.

Zapewniamy:

 • całkowicie BEZPŁATNĄ naukę

 • Dostosowanie do nauki zdalnej poprzez Office 365 i możliwość wypożyczania laptopa
 • ciepłą, przyjazną atmosferę
 • dobrze zorganizowany proces kształcenia i wychowania służący rozwojowi każdego ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy oraz ciekawych pomocy dydaktycznych
 • rozszerzoną naukę języka angielskiego  i matematyki
 • drugi język obcy od klasy II
 • robotyka
 • teatr
 • indywidualną naukę gry na instrumencie muzycznym np. skrzypce, gitara, pianino
 • laboratorium przyrodniczo-chemiczne dla klas I – III
 • laboratorium biologiczno-chemiczne dla klas IV – VIII
 • zajęcia ogólnorozwojowo-ruchowe – basen, taniec, gry zespołowe, gimnastykę korekcyjną,  nauka jazdy na nartach
 • ciekawe formy z uczniami: szachy, gry planszowe, podróże kulinarne
 • zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, psychologiczne, rewalidacyjne, terapii pedagogicznej, rehabilitację ruchową i inne)
 • aktywną świetlicę szkolną w godzinach 7:00 – 16:30

Oferujemy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów oraz budowania u dzieci poczucia własnej wartości.

POZNAJ BUDYNEK SZKOLNY

POZNAJ HISTORIĘ SZKOŁY

Zapraszamy do kontaktu !!! tel.  338602318 i 508681964

Adres
ul. Legionów 47
Żywiec, 34-300